ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างการบริหารงาน

ฝ่ายบริหาร

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

Since: July 20, 2014

 

 

 


ผลงานนักเรียน
 

 ๑.  การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๓                                                            เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

 ๒.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๖                                               เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๓.  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๔.  การแข่งขันโครงงานอาชีพ   ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๓                                                                                       เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๕.  การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖                                                                    เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๖.  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓                                 เหรียญทอง   

 

๗.  การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นม ม.๔ - ม.๖                                                                                         เหรียญทอง

 

๘.  การแข่งขันคิดเลขเร็ว                                                                                                                              เหรียญทอง

 

๙.  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง  ระดับชั้น  ม. ๑ - ม.๖                                                               เหรียญทอง

 

๑๐.  การแข่งขันการแสดงตลก                                                                                                                     เหรียญทอง  

 

๑๑.  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข  ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖                                                                  เหรียญทอง

 

๑๒.  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖                                                             เหรียญเงิน