ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างการบริหารงาน

ฝ่ายบริหาร

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

You are the visitor number

Since: July 20, 2014

 

 

 

 

 

โรงเรียนสุจริต

 

งานกิจการนักเรียน

 

งานบริหารทั่วไป

 

งานวิชาการ

 

งานงบประมาณ

 

งานบุคคล

 

งานสภานักเรียน

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธบมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560

 

 

โครงสร้างขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษา โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา