ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างการบริหารงาน

ฝ่ายบริหาร

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 

1.

นายจงรัก  พุทธิวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

2.

นางประสิทธิ์  วิสิทธิ์

ผู้แทนผู้ปกครอง    

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

3.

นายโสภณ  ไวยวรณ์

ผู้แทนครู  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

4.

นายทน  ชมพู

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

5.

นายอุเทน  พาภักดี     

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

6.

 พระอรรนพ  อคคปญโญ  

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

7.

นายวิรัตน์   แสนมนตรี

ผู้แทนองค์กรศาสนา  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

8.

นายณัฏฐษ์กร  กุลเดชศิริวัฒน

ผู้แทนศิษย์เก่า  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

9.

นายปฏิภาณสวาท  พิมพ์พา

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

10.

นายฉลอง  นันทขันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

11.

นางดาว  บุพชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

12.

นายอุ้ย  นันทขันธ์       

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

13.

นายสุวิทย์   แก้วหยอด

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

14.

นายเกริกชัย  ศรีปัญญา       

ผู้อำนวยการโรงเรียน      

 กรรมการและเลขานุการ