ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 

 

 

 

 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2566
 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

ม.1

39

39

78

3

ม.2

27

30

57

3

ม.3

36

22

58

3

รวม มัธยมต้น

102

91

193

9

ม.4

16

13

29

2

ม.5

23

18

41

2

ม.6

12

15

27

2

รวมมัธยมปลาย

51

46

97

6

 

 

 

 

 


รวมทั้งหมด
 


153
 


137
 


290
 


15
 

 

 **ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน  25ุ66