ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างการบริหารงาน

ฝ่ายบริหาร

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

You are the visitor number

Since: July 20, 2014

 

 

 

 

 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2561
 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

ม.1

54

36

90

3

ม.2

42

51

93

3

ม.3

51

46

97

3

รวม มัธยมต้น

147

133

280

9

ม.4

18

23

41

2

ม.5

26

38

64

2

ม.6

12

25

37

2

รวมมัธยมปลาย

56

86

142

6

 

 

 

 

 


รวมทั้งหมด
 


203
 


219
 


422
 


15
 

 

 **ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน  25ุ61