ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างการบริหารงาน

ฝ่ายบริหาร

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

Since: July 20, 2014

 

 

 

 

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบัน
 

 

๑.  นายจงรัก   พุทธิวงศ์                                ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่   ๒๕๓๖ - ๒๕๕๔

 

 ๒.  นายสุเทพ   กองมณี                                 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่   ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙

 

 ๓.  นายอาทิต  กันธินาม                                 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่   ๒๕๕๙ -  ๒๕๖๒

 

๔. นายรังสรรค์  จันทจร                               ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่   ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๕

 

 ๕. นายเกริกชัย  ศรีปัญญา                             ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่   ๒๕๖๕ -  ปัจจุบัน